Elarbeten

Sähkötyöt

Vi utför alla slag av elarbeten snabbt och flexibelt.

Rörarbeten

Putkityöt

Vi har gedigen erfarenhet av VVS-arbeten i såväl nybyggnations- som i saneringsobjekt.

Luftvärmepumpar

Ilmalämpöpumput

Vi säljer och installerar högklassiga luftvärmepumpar och -vatten-luftvärmepumpar..

Solpaneler

Aurinkopaneelit

Hos oss hittar du högklassiga solpaneler och installerade på plats

Elarbeten och rörinstallationer snabbt i Raseborg med omnejd

Pojo El & Rörtjänst Ab utför snabbt och flexibelt elarbeten och rörarbeten av olika storlekar. Vi utför ett yrkeskunnigt arbete i både nybyggnationer och i saneringsobjekt.

Luftvärmepumpar och solpaneler installerade på plats

Vi levererar och installerar luftvärmepumpar, solfångare och solpaneler. Vår affärsverksamhet omfattar även underhåll, service och felsökning inom industrin.

Som entreprenad och timdebiterat arbete

Vi erbjuder våra tjänster till hushåll och fastigheter som både entreprenad och timdebiterat arbete. Vårt verksamhetsområde är Raseborg med omnejd med en radie på cirka 80 kilometer. Vid behov utför vi även arbeten i skärgården. Ring eller begär anbud!

Utnyttja hushållsavdraget

Det lönar sig att låta fackmän utföra renoverings- och elarbeten i hemmet eller i fritidsbostaden. Bekanta dig med hushållsavdragets villkor och storlek på Skatteförvaltningens sidor.

VVS-arbeten